Jeśli mój hotel nie ma oceny za konkretny aspekt, czy można ją dodać?

Niestety nie możemy dodać takich informacji ręcznie. Analizujemy i gromadzimy wszystkie dostępne informacje ze stron rezerwacyjnych, z którymi współpracujesz. Jeśli masz wystarczającą liczbę ocen danego aspektu, by wygenerować ocenę, wyświetlimy ją w profilu Twojego hotelu. Jeśli profil Twojego hotelu nie zawiera oceny danego aspektu, przyczyny mogą być następujące:

1. Na stronie rezerwacyjnej, z którą współpracujesz, nie ma wystarczającej liczby ocen określonego aspektu.

2. Dostępne dane na ten temat są niewystarczające (abyśmy mogli wygenerować uczciwą ocenę, musimy mieć dostęp do kilku ocen tego aspektu hotelu).

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 6
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie