Centrum Pomocy

W jaki sposób są obliczane automatycznie optymalizowane koszty kliknięcia Rate Connect?