Centrum Pomocy

Czy funkcja Rate Connect jest dostępna na wszystkich rynkach?