Centrum Pomocy

Czy mogę zarządzać kilkoma hotelami z jednego konta?