Jak mogę dodać nowy opis hotelu?

Zaloguj się na konto trivago Hotel Manager i wybierz Opis z menu użytkownika po lewej stronie:

  • Kliknij Utwórz opis
  • Wybierz z menu rozwijanego język opisu
  • Przeczytaj wskazówki, aby dowiedzieć się, co powinien zawierać opis
  • Wpisz opis hotelu w dostępnym miejscu (min. 100 wyrazów lub min. 300 znaków w przypadku języków pisanych pismem logograficznym)
  • Kliknij Opublikuj, gdy skończysz, lub kliknij Zapisz jako szkic, jeśli tekst nie jest jeszcze gotowy do opublikowana na profilu.

Jeśli nie wiesz, jak utworzyć opis hotelu, kliknij Rozpocznij naukę.

PL.PNG

Dobrze wiedzieć: 79% kliknięć podróżnych prowadzi do profili z opisem hotelu. Warto posiadać opis w najważniejszych językach obcych używanych na danym rynku. Wystrzegaj się tłumaczenia za pomocą bezpłatnych narzędzi internetowych, ponieważ efekty ich działania często zawierają błędy, które mogą prowadzić do nieporozumień.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 15
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie