Centrum Pomocy

Dlaczego nie widzę na mojej tablicy sekcji „Rate Connect” ani „Przychód według kanału rezerwacji”?