Als mijn hotel geen score heeft voor een specifiek aspect, kan het worden toegevoegd?

Helaas kunnen we deze informatie niet handmatig toevoegen. Alle beschikbare informatie analyseren en verzamelen we namelijk van de boekingssites waarmee u samenwerkt. Als er voldoende informatie is voor een bepaald aspect om een score te genereren, dan tonen we het op uw hotelprofiel. Als uw hotelprofiel geen score toont voor een aspect, dan kan het zijn omdat:

1. er geen beschikbare scores zijn voor een specifiek aspect op een boekingssite waar u mee samenwerkt.

2. er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn (er moeten meerdere bronnen zijn die een specifiek hotelaspect beoordelen voor de creatie van een eerlijke score).

Was this article helpful?
4 out of 6 found this helpful
Have more questions? Submit a request