Wat betekent ‘Kliks op deals voor uw hotel’?

Dit geeft het klikpercentage aan dat uw hoteldeal ontvangt, zowel op uw eigen website als bij andere OTA’s. De top drie in de lijst zijn de bronnen die de meeste kliks ontvangen, terwijl de rest bij elkaar gevoegd worden in de categorie ‘Overige partners’.

Was this article helpful?
6 out of 9 found this helpful
Have more questions? Submit a request