Κέντρο Βοήθειας

Πώς υπολογίζονται τα CPC που βελτιστοποιούνται αυτόματα για το Rate Connect;