Κέντρο Βοήθειας

Τι μπορώ να κάνω, εάν το ξενοδοχείο μου είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλον λογαριασμό;