Κέντρο Βοήθειας

Όταν αναζητώ το ξενοδοχείο μου, δεν εμφανίζεται στη σωστή πόλη. Πώς μπορώ να το αλλάξω;