Κέντρο Βοήθειας

Το ξενοδοχείο μου δεν εμφανίζεται στην πόλη μου, όταν πραγματοποιώ σχετική αναζήτηση. Πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό;