Κέντρο Βοήθειας

Πώς μπορώ να ορίσω την κύρια φωτογραφία του προφίλ ξενοδοχείου μου;