Πώς υπολογίζεται η αλλαγή της απόδοσής μου;

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην κίνηση του προφίλ σας καλύπτουν τις τελευταίες 90 ημέρες.

Επομένως, για να υπολογίσουμε την αλλαγή της απόδοσής σας με την πάροδο του χρόνου, κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα σε δύο περιόδους. Αυτό σημαίνει ότι συγκρίνουμε τα τρέχοντα δεδομένα σας (των τελευταίων 90 ημερών) με αυτά της προηγούμενης περιόδου 90 ημερών (από την 91η έως την 180ή ημέρα).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
3 στους 4 το βρήκαν χρήσιμο